انگلیسی
جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

 

مجتبی سمائی

دکتری تخصصی (PhD) مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی                         

 

پست الکترونیکی :

m.samaei@iaushab.ac.ir

m.samaei@tabrizu.ac.ir

 

 

 

Home

تخصص اصلی: خستگی، مکانیک شکست، المان محدود

تخصص جنبی: کامپوزیت، چسب، اتصالات هایبریدی

لینک Scholar google:

https://scholar.google.com/citations?user=Al1IYYIAAAAJ&hl=en

لینک Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Mojtaba_Samaei?ev=hdr_xprf&_sg=CgNFLzpo75g1Nux7ENo8IZpUxJDRRproDCYdTB--zR4K-bPp7PhZljqsPMLXf-u0

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.