انگلیسی
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

 

مجتبی سمائی

دکتری تخصصی (PhD) مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی                         

 

پست الکترونیکی :

m.samaei@iaushab.ac.ir

m.samaei@tabrizu.ac.ir

 

 

 

پست الکترونیکی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.