انگلیسی
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

 

مجتبی سمائی

دکتری تخصصی (PhD) مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی                         

 

پست الکترونیکی :

m.samaei@iaushab.ac.ir

m.samaei@tabrizu.ac.ir

 

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی مکانیک -دوره روزانه، دانشگاه تبریز 1382-1386

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی، دوره روزانه، دانشگاه تبریز 1386-1388

دکتری: مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی، دوره روزانه، دانشگاه تبریز 1389-1394

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.